Όροι

Πολιτική Επιστροφών & Όροι
Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ( Site ) www.barbounakis.com που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο Δίκτυο από την barbounakis.com προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην barbounakis.com  διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

To barbounakis.com καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το Περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των παρεχομένων υπηρεσιών, τόσο του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών, όσο και των Προϊόντων του δικτυακού τόπου barbounakis.com . Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του barbounakis.com.

To barbounakis.com παρέχει το Περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου OΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ EΧΟΥΝ, και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση To barbounakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του barbounakis.com.

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. To barbounakis.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

To barbounakis.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου και των υπηρεσιών της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των Servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

To barbounakis.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο, Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την barbounakis.com ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του barbounakis.com ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών του barbounakis.com προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Πολιτικής Απορρήτου (Εχεμύθειας) του barbounakis.com , όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Δέσμες ( Links )

Ασφάλεια Στοιχείων
To barbounakis.com διασφαλίζει τα στοιχεία των κατόχων λογαριασμού από το να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους παράγοντες ή Ρομποτικούς Μηχανισμούς. Η πρόσβασή στον λογαριασμό πραγματοποιείται με τη χρήση μοναδικών και ατομικών κωδικών που μόνο ο κάτοχος γνωρίζει και αποτελεί την ταυτότητα του λογαριασμού. Ό συνδυασμός αυτός αποδεικνύει στην barbounakis.com ότι η πρόσβαση στο λογαριασμό του κατόχου προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από τον κάτοχο του λογαριασμού.

Η πρόσβαση σε όλες τις απομακρυσμένες υπηρεσίες πραγματοποιούνται με την εισαγωγή του e-mail και τον κωδικό του κατόχου κάθε φορά που εισέρχεται στις πληροφορίες του λογαριασμού του ή και για να πραγματοποιήσει συναλλαγή. Μην γνωστοποιήσετε την ταυτότητα πρόσβασης του λογαριασμού σε κανέναν. Αν πιστεύεται ότι ο κωδικός σας έχει μαθευτεί μπορείτε να τον αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας ο καταναλωτής μπορεί να βρεί περίπου τριακόσια (300) βιβλία, τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα στον διαδικτυακό μας τόπο.

Τα προϊόντα παραδίδονται στους καταναλωτές από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 10:30 έως 15:00, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο eshop και σε όλες τις εργάσιμες ώρες της εβδομάδος (Δευτέρα έως Παρασκευή) στο κατάστημα μας επί της οδού Μπακατσέλου 14 – Θεσσαλονίκη ή αποστέλλονται με υπηρεσία courier και χρέωση παραλήπτη.

Ανά περιόδους το barbounakis.com επιλέγει και θέτει σε προσφορά, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, προϊόντα του, για συγκεκριμένο αριθμό τεμαχίων καθώς και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται από αυτό. Επίσης, το barbounakis.com είναι ο φορέας που θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε προσφορών και είναι υπεύθυνο για την ορθή τήρηση τους. Τέλος, το barbounakis.com έχει την απόλυτη ευχέρεια να τροποποιήσει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις, με μόνη την υποχρέωση της προηγούμενης ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της αλλαγής.

Εάν ο καταναλωτής επιλέξει την αγορά προϊόντος που έχει τεθεί σε προσφορά και καταχωρίσει την παραγγελία του, αυτό παραμένει δεσμευμένο στο κατάστημα του barbounakis.com για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, με ευθύνη του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει ένα προϊόν εφόσον το κοινοποιήσει εγγράφως στο barbounakis.com μέσω του ιστότοπου ή τηλεφωνικά, καλώντας στο 2310 242593, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος υπαναχωρήσεως μπορεί να γίνει υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι το προϊόν θα επιστραφεί στην άθικτη άριστη κατάσταση που παραδόθηκε στον καταναλωτή και θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα του και την απόδειξη καταβολής του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή το barbounakis.com υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή το ποσό που κατέβαλε για την αγορά του επιστρεφομένου προϊόντος. Το προϊόν μπορεί να επιστραφεί στο κατάστημα του barbounakis.com ή να αποσταλεί σε αυτό ταχυδρομικά. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από το barbounakis.com και επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Ο καταναλωτής δεν δικαιούται επιστροφής σε κάθε περίπτωση που αυτό προβλέπεται από το νόμο.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζει ο καταναλωτής από το barbounakis.com ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημίες παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς καταναλωτής πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει. Μετά την πάροδο δεκαετίας από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση του ζημιωθέντος καταναλωτή κατά του παραγωγού.

Κάθε καταναλωτικό προϊόν συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του ή της επιχειρήσεως που εισήγαγε το προϊόν στην Ε.Ε. ή της επιχειρήσεως που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της, εμφανιζομένη ως «κατασκευαστής» του. Παρακαλούμε να δίδετε ιδιαίτερη προσοχή στους όρους της παρεχομένης εγγυήσεως από τον κατασκευαστή καθώς και στα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία του προϊόντος, τα οποία με ευθύνη του κατασκευαστή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως σε αυτά που αφορούν σε πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση τους.

ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, (α) να ζητήσει την επισκευή του προϊόντος του χωρίς επιβάρυνση (β) την αντικατάσταση του με άλλο όμοιο ή ισάξιο (γ) τη μείωση του τιμήματος της αγοράς ή (δ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του barbounakis.com δεν υφίστανται στην περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από τον καταναλωτή ή εξ ανωτέρας βίας. Για την ενεργοποίηση οιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και από τις αποδείξεις καταβολής.

Επικοινωνία για Πληροφορίες

Αν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να προτείνετε κάτι σε σχέση με την Πολιτική Απορρήτου (εχεμύθειας) του barbounakis.com, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο:

Ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση: info@barbounakis.com

Τηλεφωνικά στο: 2310 236555

Tαχυδρομικά στη Διεύθυνση : Μπακατσέλου 14, ΤΚ 546 31 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδοποίηση Αλλαγών
Οι όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου αποστέλλονται κάθε φορά που αλλάζουν για να γνωρίζετε πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στο λογαριασμό. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ταυτότητας, με διαφορετικό τρόπο θα σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail. Θα έχετε πάντα την επιλογή να εναντιωθείτε εφόσον δεν συμφωνείτε. Σε περίπτωση που ο κάτοχος του λογαριασμού έχει χάσει κάθε επικοινωνία με του barbounakis.com, ή αν έχει απενεργοποιήσει το λογαριασμό του, δεν θα ενημερωθεί, ούτε θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες.