-10%
, ,

Άγιος Γεννάδιος Σχολάριος: Μεταξύ Ανατολής και Δύσης


Ο Οικουμενικός Θρόνος σεμνύνεται διά τον Κυρηναίον του Γένους, εν καιρώ πειρασμού και κλύδωνος, Πατριάρχην Άγιον Γεννάδιον Β’, ο οποίος έθεσε τας βάσεις διά την επιβίωσιν του Γένους και την διάσωσιν της πνευματικής και πολιτισμικής ταυτότητος του μετά την Άλωσιν. Ο Γεννάδιος Σχολάριος υπήρξε μια πολυσχιδής και χαρισματική προσωπικότης, πρωταγωνιστής είς τα εκκλησιαστικά, πολιτικά, πολιτιστικά δρώμενα και είς τα θεολογικάς και φιλοσοφικάς συζητήσεις της εποχής του. Λάβαρόν του υπήρξε η αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως, της οποίας υπερημύνθη σθεναρώς τόσον έναντι της σοβούσης τότε λατινικής επιβολής, όσον και έναντι της νέας κυριάρχου πολιτικής και θρησκευτικής επιβολής.

Και σήμερον έχομεν ανάγκην “νέων Γενναδίων” διά να αντιμετωπίσωμεν τας νέας προκλήσεις είς τον χώρον της παιδείας, αι οποίαι συνδέονται με την διάχυτον αξιολογικήν σύγχυσιν, τον ατομοκεντρισμόν και τον ευδαιμονισμόν, την κυριαρχίαν του οικονομισμού και του επιστημονισμού, των νέων τεχνολογιών και της λογικής των είς την εκπαίδευσιν και είς όλην την ζωήν μας, διά να διασώσωμεν τον Ορθόδοξον πολιτισμόν του προσώπου και της αλληλεγγύης και την ευχαριστιακήν χρήσιν της δημιουργίας.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

23.85 26.50

Σύγκριση

Α’ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Χαλκηδόνος – Πρακτικά – Ιερά Μητρόπολις Χαλκηδόνος – 12-14 Σεπτεμβρίου 2022
Έτος Έκδοσης: 2023
Σελιδοποίηση: 318
Μέγεθος: 17×24
ISBN: 978-960-267-540-3

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.