-20%

Απόψεις εκπαιδευτικών για τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση


Συντελεστές: Αικατερίνη Φωτιάδου, Συγγραφέας
Έτος Έκδοσης: 2020
Σελιδοποίηση: 164
Μέγεθος: 17 x 24
ISBN: 978-960-267-318-8

12.72 15.90

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη της σχέσης και της
συνεργασίας των εκπαιδευτικών της πράξης με τους Σχολικούς
Συμβούλους της ειδικότητάς τους στη Δευτεροβάθμια Γενική
Εκπαίδευση. Επίσης, βασική επιδίωξη είναι η ανάδειξη των σημείων
σύγκλισης ή/και απόκλισης των υποκειμένων σχετικά με το
περιεχόμενο, την εφαρμογή στην πράξη και τη σημασία των
κυρίαρχων ρόλων του θεσμού, αλλά και την κατάργησή του. Για τη
θεωρητική πλαισίωση του θέματος αξιοποιήθηκαν αναφορές από την
πλούσια για τον θεσμό ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Για την
ερευνητική διερεύνησή του διεξήχθησαν 14 ημιδομημένες
συνεντεύξεις, οι οποίες αναλύθηκαν με ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης.
Κύρια ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής: α) οι ρόλοι του θεσμού
νοηματοδοτούνται ως πολυδιάστατοι, συναφείς και αλληλένδετοι και
β) οι εκπαιδευτικοί του δείγματος διάκεινται θετικά απέναντι σε
αυτόν τον σύνθετο και πολυσήμαντο εκπαιδευτικό θεσμό και τους
ρόλους που απαρτίζουν την ταυτότητά του, ενώ, ταυτόχρονα,
προτάσσουν τη διατήρηση και αναβάθμισή του. Το τελικό
συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι εκπαιδευτικοί επιβεβαιώνουν την
αξία και τη σημασία του Σχολικού Συμβούλου και των ρόλων που
διέπουν τη λειτουργία του. Επιπρόσθετα, προκρίνουν την
ενεργοποίηση όλων των ρόλων του και την αναβάθμισή του μέσω της
εδραίωσης και διατήρησης ουσιαστικής και λειτουργικής
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των βασικών πυλώνων της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.