-20%

Η αθανασία της ψυχής κατά τον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως και οι προκλήσεις της εποχής του


Συντελεστές: Νεκτάριος Α. Σαχπαζίδης
Έτος Έκδοσης: 2021
Σελιδοποίηση: 162
Μέγεθος: 14 x 21
ISBN: 978-960-267-413-0

10.18 12.72

Σύγκριση

Η αθανασία της ψυχής στην σκέψη και διδασκαλία του αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, είναι αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο στην όντως ευδαιμονία – που είναι και ο σκοπός της ύπαρξής του- στην κοινωνία του με τον Θεό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη εκ φύσεως, δηλαδή κατά την ουσία της παραμένει στην ύπαρξη εσαεί, ως κατ’ εικόνα Θεού πλασμένη· σκοπός δε της εκ φύσεως αθανασίας είναι η ομοίωση της ψυχής με τον Θεό, του οποίου η κοινωνία την καθιστά πνευματικώς αθάνατη. Αθάνατη ως προς την ύπαρξη, αθάνατη ως προς την ποιότητα της ύπαρξης· η θέση αυτή υποδεικνύει σύνολη την πραγματικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και την πορεία της  από τον θάνατο της αμαρτίας στην κοινή με τον Χριστό Ανάσταση. Η ιδέα της αθανασίας, πλην των άλλων, αποτελεί τον κατεξοχήν παράγοντα οικοδόμησης και προαγωγής της κοινωνικής ύπαρξης και του πολιτισμού του ανθρώπου που ενσαρκώνεται και εκδηλώνεται στην επιστήμη, την φιλοσοφία, την παιδεία, την ελευθερία κλπ. Η απάλειψη της ιδέας της αθανασίας από την συνείδηση του ανθρώπου έχει ως συνέπεια την κατάρρευση της κοινωνικής πραγματικότητας καθώς μεταβάλει το πρόσωπο σε άτομο, την σχέση σε αποστασιοποίηση, το “εμείς” σε “εγώ”.

Ἄνθρωπος οὐρανόφρων, ἀνεδείχθης ἐν κόσμῳ,
Νεκτάριε Χριστοῦ Ἱεράρχα∙
ζωήν γάρ ὁσίαν διελθών, ἀκέραιος ὅσιος καί θεόληπτος,
ἐν πᾶσιν ἐχρημάτισας∙
Χαῖρε δι’ οὗ οἱ πιστοί ὑψοῦνται,
Χαῖρε δι’ οὗ ἐχθροί θαμβοῦνται.
Χαῖρε τῶν Ὁσίων Πατέρων ἐφάμιλλος,
Χαῖρε Ὀρθοδόξων ὁ θεῖος διδάσκαλος.
Χαῖρε οἶκος ἁγιώτατος ἐνεργείας θεϊκῆς,
Χαῖρε βίβλος θεοτύπωτος πολιτείας τῆς καινῆς.
Χαῖρε ὅτι ἀρτίως ἡμιλλήθης Ἁγίοις,
Χαῖρε ὅτι ἐμφρόνως ἐχωρίσθης τῆς ὕλης.
Χαῖρε λαμπρόν τῆς Πίστεως τρόπαιον,
Χαῖρε σεπτόν τῆς χάριτος ὄργανον.
Χαῖρε δι’ οὗ Ἐκκλησία χορεύει,
Χαῖρε δι’ οὗ νῆσος Αἴγινα χαίρει.
Χαῖρε Πάτερ Νεκτάριε.

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.