-10%
,

Η δημιουργία και εξέλιξη της οχυρωμένης πόλης της Ρόδου (7ος αιώνας – 1480)


Η πρωτοτυπία της παρούσας μελέτης εντοπίζεται στον πλούτο του πρωτογενούς υλικού που παρουσιάζεται, αλλά και στη στοχευμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εν λόγω εργασιών πεδίου (αρχαιολογικές έρευνες, έργα συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης). Επίσης και στη θεματολογική σύνθεση και οργάνωση της μελέτης, η οποία προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πολεοδομικής εξέλιξης της πόλης της Ρόδου από τον 7ο αιώνα μ.Χ. μέχρι την μεγάλη πολιορκία της από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1480. Την παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης της τειχισμένης πόλης εμπλουτίζουν η λεπτομερής περιγραφή των τειχών, όπως και η σχετική αρχιτεκτονική, κατασκευαστική και τυπολογική ανάλυση των επιμέρους στοιχείων τους.

Το βιβλίο αποτελέι μια πρωτότυπη και εξαιρετική συμβολή στη μελέτη των πόλεων των Μέσων Χρόνων στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς είναι ουσιαστικά το πρώτο δημοσιευμένο εγχείρημα μελέτης της εξέλιξης της αρχαίας πόλης της Ρόδου αναλύοντας τη μορφή της κατά τη ρωμαϊκή και την παλαιοχριστιανική περίοδο. Ταυτόχρονα, η ανασύνθεση της βυζαντινής πόλης και η λεπτομερής παρουσίαση της ανάπτυξης και των μετασχηματισμών της που έλαβαν χώρα από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τις οργανωτικές και τις αρχιτεκτονικές επεμβάσεις των Λατίνων κατακτητών στους πολεοδομικούς ιστούς των βυζαντινών πόλεων. Χωρίς αμφιβολία η παρούσα μελέτη θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην έρευνα της εν λόγω θεματικής.

Η δομή και η σύνθεση του κειμένου της μελέτης υποστηρίζουν με σαφή τρόπο την ανάπτυξη της θεματολογίας της. Αυτό αφορά τόσο στις επιμέρους περιγραφές των οχυρώσεων και της αστικής αρχιτεκτονικής της Ρόδου, όσο και στις συνθετικές ενότητες που αναφέρονται στις κύριες ιστορικές φάσεις της πολεοδομικής ιστορίας της πόλης.

Μέσα από την παρούσα εργασία οδηγούμαστε με σαφή τρόπο στην κατανόηση του πλαισίου και των εξελίξεων της έρευνας για την ιστορία και την αρχιτεκτονική της μεσαιωνικής Ρόδου, αλλά και στην θεωρητική προσέγγιση της συγγραφέως στο ευρύτερο θέμα των ιστορικών μετεξελίξεων των μεσαιωνικών πόλεων στον χώρο της ανατολικής Μεσογείου.

Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή
 2. Οι στόχοι της μελέτης
 3. Η ιστορία της έρευνας και οι σχετικές δημοσιεύσεις
 4. Μεθοδολογική προσέγγιση
 5. Ιστορική ανασκόπηση. Η μετάβαση από την αρχαιότητα στο μεσαίωνα
 6. To φυσικό τοπίο
 7. Αρχές πολεοδομικής ανάλυσης της πόλης της Ρόδου
 8. Η εξέλιξη της μεσαιωνικής οχυρωμένης πόλης από τον 7ο αι. έως το 1421
 9. Η βυζαντινή οχυρωμένη πόλη
 10. Η οργάνωση της τειχισμένης πόλης των Ιωαννιτών
 11. Αναδιοργάνωση-παγίωση της τειχισμένης πόλης (1421-1480)
 12. Συστηματοποίηση της ανακατασκευής-επέκτασης της οχύρωσης (1421-1444)
 13. Ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων τειχών μετά την πολιορκία των Μαμελούκων (1444-1480)
 14. Αναλυτική περιγραφή του οχυρωματικού περιβόλου κατά την πολιορκία του 1480
 15. Το θαλάσσιο τμήμα των οχυρώσεων
 16. Το χερσαίο τμήμα των οχυρώσεων
 17. Η οχυρωματική γραμμή του Κολλάκιου
 18. Ανάλυση των επί μέρους οχυρωματικών στοιχείων και διατάξεων
 19. Η εξέλιξη του οχυρωματικού συστήματος – Συγκριτικά στοιχεία
 20. Ιδιαίτερες πολιτικές και οικονομικές επιρροές στην εξέλιξη του οχυρωματικού περιβόλου
 21. Σύνθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας
 22. English summary
 23. Βιβλιογραφία
 24. Γλωσσάρι
 25. Κατάλογος σχεδίων κειμένου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι. Συνοπτικός χρονολογικός πίνακας
ΙΙ. Αναλυτικοί πίνακες οχυρωματικών έργων
ΙΙΙ. Πύργοι

42.93 47.70

Συγγραφέας: Κατερίνα Μανούσου-Ντέλλα
Έτος Έκδοσης: 2022
Σελιδοποίηση: 596
Μέγεθος: 21 x 29
ISBN: 978-960-267-448-2

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.