-10%
, , ,

Πλοηγός στα αχαρτογράφητα νερά της Επιχειρηματικότητας


Συγγραφέας: Ηρακλής Ι. Γωνιάδης
Έτος Έκδοσης: 2022
Σελιδοποίηση: 652
Μέγεθος: 17×24
ISBN: 978-960-267-471-0

42.93 47.70

Σύγκριση

Κοινωνία και Οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες καθώς η ύπαρξη της μιας προϋποθέτει εκείνη της άλλης. Θέτοντάς το προκλητικότερα, υφίσταται μεταξύ τους μια οιονεί «Κβαντική Διεμπλοκή» της οποίας οι συνέπειες είναι δύσκολο, πολλές φορές, να προβλεφθούν στην περίπτωση που πλήττεται κάποια από τις δύο. Η κοινωνία απαρτίζεται από τα οικονομικώς δρώντα άτομα προς χάρη της επιβίωσης και της εξέλιξής τους. Η οικονομία είναι το σύστημα το οποίο διασφαλίζει τους -όχι πάντα ισότι-μους- όρους δράσης προκειμένου να εκδιπλωθεί η δημιουργικότητα και η επινοητικότητα εμπλουτισμού των πόρων, η κατανομή των οποίων ορίζεται από την κοινωνία, όχι πάντα δίκαια.

Σημαντικό ρόλο στη μόχλευση των περιορισμένων πόρων διαδραματίζει η Επιχειρηματικότητα ως διαδικασία αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης αξιοποίησής τους. Ιδιαίτερα η έκβασή της σε Μικρομεσαία Επιχείρηση η οποία:

– Δημιουργεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας παντού στον κόσμο συνδράμοντας στη μείωση της φτώχειας.

– Προετοιμάζει, μέσω της μαθητείας, εξειδικευμένα στελέχη ή και τεχνίτες βελτιωμένων δεξιοτήτων και ιδεών ενισχυτικών της δυναμικότητας της οικονομίας και συνεπώς, της προτίμησης των επενδυτών.

– Διαχέει καλύτερα τον πλούτο προς την κοινωνία αναπτύσσοντας μια εύρωστη Μεσαία Τάξη συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στην προώθηση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων.

– Λειτουργεί σε πραγματικό καθεστώς ανταγωνισμού όπου η εφήμερη, συνήθως, «ηγεσία αγοράς» επιτυγχάνεται με τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω καινοτομικών προϊόντων/υπηρεσιών ή διαδικασιών μάνατζμεντ και μάρκετινγκ.

– Αποτελεί φορέα και επιταχυντή αλλαγών μέσω των οποίων διασφαλίζει την επιβίωσή της.

– Αδυνατεί να επιβάλλει όρους μονοπωλίου ή ολιγοπωλίου δεδομένου ότι δεν διαθέτει την οικονομική ισχύ για τούτο.

– Συνιστά τα «Ξύλινα Τείχη» της ελληνικής και κάθε άλλης οικονομίας με «αλκαλικό» επιχειρηματικό περιβάλλον, παραμένοντας ευάλωτη στις μεταβολές του

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος
Μέρος Πρώτο
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Κεφάλαιο 1
Επιχειρηματικότητα, μόδα ή αναγκαιότητα; 
1.1 Επιχειρηματικότητα, έννοια και περιεχόμενο
1.1.1 Περιεχόμενο και προσδιοριστικοί παράγοντες της Καινοτομίας
1.2 Ενδιαφέρει τους πάντες
1.3 Πανδημικό φαινόμενο
1.4 Επίκτητη και όχι κληρονομική
1.4.1 Εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα
1.5 Παντός καιρού και «επί παντός επιστητού»
1.6 Προνόμιο των πολλών και όχι μόνο των λίγων

Κεφάλαιο 2
Εκφάνσεις και εκβάσεις της επιχειρηματικότητας
2.1 Ατομική επιχειρηματικότητα, ανάγκη και ευκαιρία
2.2 Επιχειρηματικότητα Οργανώσεων, σκόπιμη ή τυχαία
2.3 Άλλες εκβάσεις της επιχειρηματικότητας
2.3.1 «Επιχειρηματικότητα» Συγκυρίας
2.3.2 Υβριδική «Επιχειρηματικότητα»

Κεφάλαιο 3
Αειφόρος καινοτομία και βιώσιμη επιχειρηματικότητα 
3.1 Έννοια και περιεχόμενο
3.2 Η βιώσιμη επιχείρηση
3.3 Αρχές και διαδικασίες της βιώσιμης επιχείρησης
3.4 Κοινωνικοί Εταίροι, το κοινωνικό κεφάλαιο της επιχείρησης

Κεφάλαιο 4
Στρατηγική της Νέας και Παλιάς επιχείρησης 
4.1 Έννοια και περιεχόμενο της στρατηγικής
4.2 Είδη Στρατηγικών
4.3 Σενάρια Στρατηγικής
4.4 Στρατηγικές Ολοκλήρωσης
4.5 Στρατηγική Καινοτομίας και Καινοτομική Στρατηγική
4.6 Στρατηγική Μάρκετινγκ
4.7 Στρατηγική Λιτής Διαχείρισης

Κεφάλαιο 5
Από την ιδέα στην ίδρυση της επιχείρησης 
5.1 Η επιχείρηση
5.2 Ο επιχειρηματίας
5.3 Η λήψη απόφασης για επιχειρηματική δράση
5.4 Στάδια μετάβασης προς τη νέα επιχειρηματική εκκίνηση

Κεφάλαιο 6
Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων 
6.1 Διαχείριση κινδύνων
6.2 Διαχείριση κρίσεων

Κεφάλαιο 7
Διανοητικό κεφάλαιο της επιχείρησης 
7.1 Περιγραφή, καταγραφή και αποθήκευση της γνώσης
7.2 Διαδικασία διαφύλαξης και προστασίας
7.3 Η ανάλυση μεγάλων δεδομένων

Μέρος Δεύτερο
Επιχειρηματική αποτυχία

Κεφάλαιο 8
Αιτίες αποτυχίας νεοσύστατων και υφιστάμενων επιχειρήσεων 
8.1 Η αδράνεια καθιστά την αποτυχία βεβαιότητα και η δράση πιθανότητα
8.2 Οι 20 σπουδαιότερες αιτίες αποτυχίας των νεοφυών επιχειρήσεων
1. Η Ανυπαρξία Ανάγκης
2. Η Έλλειψη Μετρητών
3. Η Ακατάλληλη Ομάδα Διοίκησης
4. Η Έλλειψη Ανταγωνιστικότητας
5. Η Τιμολόγηση/ Κοστολόγηση
6. Μη φιλικό προς τον χρήστη προϊόν
7. Η Έλλειψη Επιχειρηματικού Μοντέλου
8. Το Φτωχό Μάρκετινγκ
9. Η Αγνόηση των Πελατών
10. Η Ανεπίκαιρη Εισαγωγή Προϊόντος
11. Η Απώλεια Εστίασης/ Προσανατολισμού
12. Η Δυσαρμονία Μάνατζμεντ και Επενδυτών
13. Η Κακή εξέλιξη της Αλλαγής
14. Η Έλλειψη Πάθους
15. Η Κακή Τοποθεσία Εγκατάστασης
16. Η Έλλειψη Επενδυτικού Ενδιαφέροντος και Χρηματοδότησης
17. Τα Νομικά/Θεσμικά Εμπόδια
18. Χωρίς Δικτύωση και Συμβουλή
19. Η Εξουθένωση/ Κατάρρευση
20. Η Αδυναμία Αλλαγής
8.3 Η δυναμική σχέση αιτίου/ αποτελέσματος

Κεφάλαιο 9
Η 21η αιτία: το Ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον 
9.1 Οι υφιστάμενες συνθήκες λειτουργίας
9.2 Ελπίζουμε επιμένοντας και επιμένουμε ελπίζοντας
9.3 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ο συνεπής παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης
9.4 Μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας

Επίλογος
Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο
Βιβλιογραφία

Ευρετήριο Πινάκων
Πίνακας 1: Χάρτης πολιτικών υποστήριξης επιχειρηματικότητας
Πίνακας 2:Παραδείγματα βιώσιμης καινοτομίας
Πίνακας 3: Κοινωνικό κεφάλαιο της επιχείρησης
Πίνακας 4: Διαφορές στρατηγικών
Πίνακας 5: Αξιολόγηση επιχειρηματικής ιδέας
Πίνακας 6: Σημαντικοί παράγοντες σχεδιασμού
Πίνακας 7: Λάθη των πρωτόπειρων επιχειρηματιών
Πίνακας 8: Λόγοι αποτυχίας των νεοφυών (και όχι μόνο) επιχειρήσεων
Πίνακας 9: Μήτρα επιλογής τοποθεσίας
Πίνακας 10: Ο καμβάς των αλληλεπιδράσεων

Ευρετήριο Σχημάτων
Σχήμα 1: Γεννήτρια καινοτομίας
Σχήμα 2: Οικοσύστημα επιχειρηματικότητας
Σχήμα 3: Συνιστώσες της επιχειρηματικής προσωπικότητας
Σχήμα 4: Εκβάσεις της επιχειρηματικότητας
Σχήμα 5: Αξίες της Βιώσιμης Επιχείρησης
Σχήμα 6: Διαδικασία επιχειρησιακού στρατηγικού προγραμματισμού
Σχήμα 7: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Σχήμα 8: Κριτήρια και διαδικασία τμηματοποίησης της αγοράς
Σχήμα 9: Αλυσίδα αξίας του Porter
Σχήμα 10: Η φράκταλ δομή της ανταγωνιστικής επιχείρησης
Σχήμα 11: Ανάλυση PEST
Σχήμα 12: Ανάλυση SWOT
Σχήμα 13: Η πραγματική περιουσία της επιχείρησης
Σχήμα 14: Η άυλη περιουσία της επιχείρησης
Σχήμα 15: Ολιστική θεώρηση της επιχειρηματικής λειτουργίας
Σχήμα 16: Τα τρία στάδια της αποτυχίας
Σχήμα 17: Ανάλυση του νεκρού σημείου
Σχήμα 18: Οι φάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων, ελέγχου και επιβράβευσης
Σχήμα 19: Οι πελάτες ως πηγή καινοτομίας
Σχήμα 20: Στάδια αποδοχής της αλλαγής/ Kubler-Ross Model
Σχήμα 21: Καμπύλη Άγχους/ Δημιουργικότητας
Σχήμα 22: Οπτική απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων

Περιπτώσεις Μελέτης
1. Αυτοκινούμενο πρατήριο άρτου
2. Victoria’s Secret
3. Επιχειρηματίας από ανάγκη
4. GINOX Α.Ε.Β.Ε
5. Μύλοι Καρανίκα Α.Ε.
6. Pilux & Danpex Α.Ε
7. Μπύρα «Βεργίνα»
8. DMISS SA
9. Inventics Α.Ε.
10. Μάνατζμεντ και δομή της ανταγωνιστικής επιχείρησης
11. Ιντερπλάστ ΑΕ
12. Επιχείρηση εξοπλισμού Ν/Σ
13. Monsanto
14. OLYMPIA ELECTRONICS A.E.
15. Μια διδακτική ιστορία του διαδικτύου
16. Ομάδα διοίκησης
17. Εκκοκκιστήριο βάμβακος
18. Manospack ABEE

 

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.