-10%
,

ΠΤΗΝΑ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται την προστασία των άγριων Πτηνών και Θηλαστικών στα πλαίσια των περιβαλλοντικών μελετών. Πρόκειται για τις μελέτες, οι οποίες είναι γνωστές και ως: Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), τις Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), Μελέτες Εποπτείας κ.ά.

Η παρουσίαση των θεμάτων περιλαμβάνει το πλαίσιο εκπόνησης των περιβαλλοντικών μελετών. Ακολουθεί η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των συντελεστών του περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών της ανατομικής και της φυσιολογίας των Πτηνών και των Θηλαστικών, της ηθολογίας και των σχέσεων μεταξύ τους και με τους άλλους βιολογικούς και μη βιοτικούς συντελεστές του περιβάλλοντος (οικολογικά χαρακτηριστικά). Ακολουθεί η περιγραφή των θεσμοθετημένων απαιτήσεων συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαμόρφωση των πορισμάτων των μελετών αυτών. Στη συνέχεια περιγράφονται οι μεθοδολογίες και τα προβλήματα των εμπειρικών ερευνών, οι τεχνικές διεξαγωγής των εμπειρικών ερευνών, τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των θεσμοθετημένων προδιαγραφών, τα προβλήματα για την προστασία των Πτηνών και των Θηλαστικών και τέλος τα προβλήματα επάρκειας των διαθέσιμων στοιχείων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις τεχνικές δυνατότητες των διαθέσιμων μέσων και εξοπλισμού και στους περιορισμούς τους, οι οποίοι καθιστούν ανέφικτη την ικανοποίηση ορισμένων απαιτήσεων της νομοθεσίας μας (π.χ. τον προσδιορισμό κρίσιμων ενδιαιτημάτων για τα Πτηνά), επειδή στερούνται αξιοπιστίας κάποιες από τις πρακτικές των οποίων προβλέπεται η εφαρμογή όπως η χαρτογραφική απεικόνιση των διελεύσεων των Πτηνών με στοιχεία από οπτικές παρατηρήσεις.

Το βιβλίο εστιάζει στην ανάδειξη της ανυπαρξίας εκ των προτέρων καθορισμένων στόχων της πορείας της εξέλιξης. Ιδιαίτερα επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιοι φυσικοί νόμοι ή δυνάμεις που να υποχρεώνουν την κατάσταση του περιβάλλοντος (ή των ζώων) να παραμένει ως έχει ή να μεταβάλλεται προς κάποιο προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Ακολουθεί η επισήμανση της θεωρητικής και πρακτικής αδυναμίας πρόβλεψης της κατάστασης του περιβάλλοντος, η οποία τείνει να δημιουργηθεί λόγω των μεταβολών που προκαλεί η εξέλιξη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το περιεχόμενο της εξέλιξης και της συ­νεξέλιξης, συγκριτικά με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φιλοδοξίες των συγγραφέων είναι η παροχή. χωρίς ιδεοληπτικές προκαταλήψεις. των κατάλληλων πληροφοριών για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τα Πτηνά και τα Θηλαστικά, η αξιόπιστη επιστημονικά επεξεργασία των σχετικών θεμάτων, η υπεύθυνη ενημέρωση των στελεχών των υπηρεσιών του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των λειτουργών της Δικαιοσύνης για τις δυνατότητες και τα προβλήματα των περιβαλλοντικών μελετών και της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα, καθώς και να βοηθήσουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων συναδέλφων.

45.79 50.88

Σύγκριση

Συγγραφέας: Γιώργος Βαβίζος – Γιώργος Βερρόπουλος – Κατερίνα Ζαννάκη
Έτος Έκδοσης: 2022
Σελιδοποίηση: 342
Μέγεθος: 21×29
ISBN: 978-960-267-436-9

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.