-10%
, ,

Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία: Άνθρωπος, Κοινωνία, Πολιτισμός


Συντελεστές: Ιωάννης Σ. Πέτρου
Έτος Έκδοσης: 2021
Σελιδοποίηση: 604
Μέγεθος: 17 x 24
ISBN: 978-960-267-316-4

33.39 37.10

 • Κοινωνικές Θεωρίες για τον Πολιτισμό
 • Θεμελιώδεις Αρχές Κοινωνικής Θεωρίας
 • Από την παραδοσιακή κοινωνία στην Ύστερη Νεωτερικότητα και την Παγκοσμιοποίηση
 • Προσεγγίσεις σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων
 • Πολιτιστικός Πλουραλισμός, Δημοκρατία, Οικουμενικές Αξίες, σεβασμός του άλλου
 • Ζητήματα Ηθική, Ηθική Δημόσιας Υγείας, Πράσινη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
1. Κοινωνικές θεωρίες για τον πολιτισμό
2. Ερευνώντας τη θρησκεία και τον πολιτισμό: Θεμελιώδεις αρχές κοινωνικής θεωρίας

Β. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ
3. Προϋποθέσεις γένεσης του μοντέρνου πολιτισμού
4. Ο Διαφωτισμός και οι κοινωνικές τομές του μοντέρνου
5. Μεταμοντέρνο και μεταμοντερνισμός
6. Παγκοσμιοποίηση και ύστερη νεωτερικότητα

Γ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
7. Ειρήνη, ανθρώπινη ανάπτυξη και υπέρβαση της βίας
Κείμενο αναφοράς: Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον Σύγχρονο Κόσμον
8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού
Κείμενο αναφοράς: Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
9. Η οικονομική κρίση και οι κοινωνικοηθικές αξίες
10. Θρησκευτικός φονταμενταλισμός και πολιτική
11. Θρησκευτική ελευθερία και δημοκρατία

Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ
12. Ο πολιτιστικός πλουραλισμός ως κοινωνικό γεγονός
13. Πολιτιστικός πλουραλισμός και σεβασμός του άλλου
14. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο πολιτιστικός πλουραλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οικουμενικές αξίες
15. Το μάθημα των θρησκευτικών σε μια πλουραλιστική κοινωνία

Ε. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
16. Ηθική, κοινωνία, πολιτισμός
17. Βιοηθική και Βιοδίκαιο σε μια πλουραλιστική κοινωνία
18. Ηθική της Δημόσιας Υγείας και η πανδημία του Κορωνοϊού
Κείμενα αναφοράς:
1. Αρχές της Ηθικής Πρακτικής της Δημόσιας Υγείας (2002)
2. American Public Health Association, Public Health Code of Ethics (2019)
Τμήμα 2. Αξίες Δημόσιας Υγείας και σχετικές υποχρεώσεις
3. Διακύρυξη της Γενεύης (1948), 2017 (τελευταία τροποποίηση)
4. Η Διακήρυξη Alma-Ata για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 1978
19. Η Κλιματική Αλλαγή και η Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κείμενα αναφοράς:
1. Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (11-12-2019)
2. Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 – Ευρωπαϊκός Νόμος για το Κλίμα (4-3-2020)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Ιωάννης Σ. Πέτρου είναι ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας και Ηθικής στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Άλλα δημοσιευμένα έργα του:

 • Επίστήμη, κοινωνία και πολιτική: Η περίπτωση της έρευνας με εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, 2019
 • Χριστιανισμός και Κοινωνία, β’ έκδοση αναθεωρημένη και επαυξημένη, 2017
 • Κοινωνιολογία, β’ έκδοση αναθεωρημένη και επαυξημένη, 2016
 • Κοινωνική Θεωρία και Σύγχρονος Πολιτισμός, β’ έκδοση 2013
 • Θρησκεία και Κοινωνία, Κοινωνιολογική ανάλυση των σχέσεων θρησκείας και κοινωνίας, 2012
 • Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική ελευθερία, 2005
 • Κοινωνική Δικαιοσύνη, 1992
 • Εκκλησία και Πολιτική στην Ελλάδα (1750-1909), 1993
 • Περισσότερα από εκατό άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, σε Επετηρίδες και Συλλογικά Έργα

 

 

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.