-20%

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο


Συντελεστές: Νικόλαος Κουρκουμέλης & Βασίλης Πατσιλάρας, Συγγραφείς
Έτος Έκδοσης: 2006
Σελιδοποίηση: 152
Μέγεθος: 17 x 24
ISBN: 978-960-267-125-2

10.18 12.72

Σύγκριση

Business Plan – Το Επιχειρηματικό Σχέδιο και να πως να το καταρτίσετε: Ένας πλήρης οδηγός για τον επιχειρηματία

Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο περιγράφει τη δομή της επιχείρησης, τον κλάδο, το προϊόν ή υπηρεσία και πως σχεδιάζετε να επιτύχετε στην αγορά. Το δεύτερο μέρος αφορά την προώθηση/marketing του προϊόντος στο οποίο γίνεται ανάλυση των πιθανών πελατών: ποιοι είναι και που βρίσκονται, πως θα πεισθούν να αγοράσουν το προϊόν σας, κλπ. Εδώ γίνεται και η περιγραφή του ανταγωνισμού και οι τρόποι αντιμετώπισης του.

Τέλος, το μέρος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης περιγράφει τις σχετικές προβλέψεις, ήτοι: ισολογισμούς, ταμειακές ροές και αποτελέσματα χρήσεως, καθώς και ανάλυση νεκρού σημείου, χρηματοοικονομικούς δείκτες και επενδυτικές ανάγκες.

Αυτά τα τρία κύρια μέρη χωρίζονται περαιτέρω σε διάφορα σημαντικά υποκεφάλαια. Η συγκεκριμένη μορφή του επιχειρηματικού σας σχεδίου εξαρτάται από την χρήση του και από τις δικές σας ανάγκες ή αυτές των επενδυτών ή χρηματοδοτών σας. Τα ακόλουθα είναι οι απολύτως απαραίτητες ενότητες που πρέπει να καλύπτει το σχέδιο και αποτελούν και τον πίνακα περιεχομένων:

I. Εισαγωγή
α. Εμπροσθόφυλλο
β. Δήλωση Εχεμύθειας
γ. Πίνακας Περιεχομένων

ΙΙ. Συνοπτική Παρουσίαση
α. Περιγραφή
β. Όραμα, Αποστολή και Δήλωση Αξιών
γ. Συγκεκριμένοι Στόχοι και Κλειδιά Επιτυχίας

ΙΙΙ. Το Οργανωτικό Μέρος
α. Ιστορικό και Περιγραφή της Επιχείρησης
β. Το Προϊόν/Υπηρεσία
γ. Παραγωγή/Λειτουργία
δ. Διοικητική Ομάδα/Πρόσωπα Κλειδιά

IV. Σχέδιο Προώθησης Προϊόντος
α. Ανάλυση Αγοράς
β. Ανταγωνισμός
γ. Στρατηγική Πωλήσεων και Προώθησης / Marketing

V. Το Χρηματοοικονομικό Σχέδιο
α. Σύνοψη Ιστορικού και Χρηματοοικονομικών Αναγκών
β. Βασικές Παραδοχές
γ. Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών Ροών
δ. Πρόβλεψη Αποτελεσμάτων Χρήσεως
ε. Πρόβλεψη Ισολογισμού
στ. Ανάλυση Νεκρού Σημείου
ζ. Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
η. Αποτίμηση Κινδύνων

VI. Υποστηρικτικές Πληροφορίες και Έγγραφα

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.